Storytelling

Jak oslovit emoce a získat druhé pomocí příběhů?

Naučte se, jak vyprávět barvité příběhy a příklady z praxe tak, abyste nejen interpretovali holá fakta, ale stimulovali emoce, pozornost a vzbudili zájem svých posluchačů.

  • Co dokáže příběh?
  • Nejčastější typy příběhů v praxi.
  • Emoční inteligence a její využití při komunikaci.
  • Práce s emocemi – jak rozpoznat, ovlivnit a řídit naladění posluchačů.
  • Schopnost identifikovat emoce z neverbálních projevů.
  • Mluvený projev – práce s hlasem při vyprávění příběhů. Hlas jako nástroj řečníka.
  • Jen zaujmout nestačí – jak působit důvěryhodně a kompetentně.
  • Odlišnost je výhoda – tipy pro originální témata a projevy.
  • Ukázky inspirativních řečníků a příběhů.
  • Desatero vyprávění příběhů