Úspěšná prezentace

Máte co prezentovat? Víte jak?

Naučte se, jak připravit a podat působivou prezentaci tak, abyste působili důvěryhodně a vzbudili zájem posluchačů.

 • Příprava na prezentaci.
 • Forma: První dojem. Řeč těla.
 • Řečník a zvládání trémy.
 • Struktura a křivka vnímání.
 • Čím zaujmout a odlišit se.
 • Design a vzhled prezentace.
 • Desatero úspěšné prezentace.

Prezentace pro pokročilé

Rozšiřte své prezentační dovednosti o umění práce se skupinou, zvládání otázek a řešení obtížných situací.

 • Specifické typy prezentací
 • Interakce se skupinou a posluchači
 • Zvládání otázek, námitek a obtíží při prezentaci
 • Práce s časem a energií
 • Check-list  prezentátora
 • Zpětná vazba k prezentačnímu stylu 

Interaktivní prezentace pro 21. století!  

Prezentujete one-to-one služby či specifické produkty?
Jsou vaši klienti předávkováni a znuděni powerpointem? Potřebujete rychle zaujmout a získat druhé? Podpořte své prezentace o interaktivní nástroje a možnosti moderních technologií (tablety, interaktivní tabule, elektronické hlasování aj.).

 • Co získáte:
  • tipy a inspirace, jak vytvořit originální obsah a grafiku
  • techniky a doporučení, jak prezentovat s iPadem, interaktivním panelem či tabulí
  • umění zaujmout při sdělování klíčových informací
  •  posílení schopnosti komunikovat inovativním způsobem
  •  dovednost  selektovat informace při prezentaci či jednání

 

Kontaktujte nás pro více informací o možnostech Vašeho rozvoje a individuálního           (nebo skupinového) programu.