Vizuální facilitace/VisualCoach.cz

Umění facilitace a moderace

Dozvíte se, jak nadchnout a zapojit lidi do procesu řešení. Osvojíte si techniky mapování názorů skupiny, budování shody a vizualizace klíčových myšlenek.
Naučíte se, jak znázornit klíčové myšlenky obrázkem nebo symbolem. Získáte praktické tipy a inspirace pro vytváření grafických map.

Program určený manažerům, moderátorům diskusí, školitelům i prezentátorům. 

  • Principy facilitace a role facilitátora.
  • Příprava na facilitaci a práci se skupinou.
  • Zahájení, techniky dotazování a sběru nápadů.
  • Zásady zaznamenávání poznámek a vizualizace.
  • Rozvržení plochy. Klíčové prvky kreslení a vizualizace.
  • Usměrňování dynamiky skupiny. Udržování energie. Práce s časem.
  • Prezentační styl facilitátora. Neverbální komunikace a emoce.
  • Zvládání nežádoucího chování a obtíží ve skupině.
  • Check-list facilitátora. Desatero úspěš facilitace.

Program je možné realizovat jako in-house workshop nebo využít našich facilitátorů pro moderaci a tvorbu grafické mapy dle Vašeho zadání. 
Ukázky výstupů grafické facilitace z workshopů pro naše klienty na www.visualcoach.cz

 

Kontaktujte nás pro více informací o možnostech Vašeho rozvoje a individuálního (nebo skupinového) programu.