Elevator Speech

Chcete získat druhé? Použijte svou Elevator Speech!

Elevator Speech (výtahový projev) se může stát jedním z vašich nejsilnějších komunikačních nástrojů. Představte sebe, společnost nebo produkt krátce a výstižně tak, abyste zaujali a posluchač chtěl slyšet víc. Získejte druhé pro svou „věc“.

Elevator Speech je

přesvědčivá, cílená a krátká řeč zaměřená na vzbuzení zájmu, získání druhého nebo dohodnutí schůzky.

  • Význam a přínos Elevator Speech pro praxi
  • Příprava Elevator Speech v 5 krocích
  • Struktura Elevator Speech
  • Jak vznést „výzvu k akci“ a zajistit její naplnění
  • Prezentační styl: jak zaujmout a odlišit se.
  • Ukázky řečníků a působivých projevů
  • Desatero pro vaši originální  Elevator Speech
  • Praktický nácvik, videozáznam, zpětná vazba a doporučení

Kontaktujte nás pro více informací o možnostech Vašeho rozvoje a individuálního             (nebo skupinového) programu.