Efektivní komunikace

Na komunikaci vždy záleží...

Zvyšte svou profesionalitu a sebevědomí v jednání a komunikaci s druhými. Osvojením účinných technik potřebných pro spolupráci s kolegy a klienty posunete své komunikační dovednosti na novou úroveň.

Komunikační styly v praxi

Dozvíte se, jaký styl komunikace preferujete Vy a jak komunikují druzí, Naučte se, jak vést oboustrannou komunikaci na partnerské úrovni s win-win výsledkem. 

 • Jak komunikujeme. Kdo jsem já a kdo druzí. Preferovaný komunikační styl, jeho přednosti a úskalí.
 • Komunikační pyramida aneb budujme vztah a získejme informace.
 • Jak poskytnout a přijmout účinnou zpětnou vazbu.
 • Zvládání a překonávání komunikačních bariér a konfliktů.
 • Budování shody a směřování k cíli.
 • Desatero účinné komunikace

Komunikace a synergie v týmu

Jak funguje dynamika týmu a čím podpořit synergické efekty? Objevte zákonitosti týmových vazeb a svou roli v týmu s využitím experimentů a skupinových cvičení inspirovaných Gestalt přístupem. Vhodné jak pro nově vzniklé týmy, tak i týmy, které zažívají stagnaci a hledají impulsy ke změně.

 • Skupinový proces a fáze vývoje týmu.
 • Skupinová dynamika a cyklus kontaktu.
 • Týmové role a jejich vzájemné působení, polarity a synergické efekty.
 • Leader a autorita (formální vs. neformální).
 • Konfluence, izolace nebo diferenciace. Já a tým.
 • Komunikace a konflikty v týmu.
 • Reálné týmové procesy, příklady z praxe a experimenty.

 

Kontaktujte nás pro více informací o možnostech Vašeho rozvoje a individuálního nebo skupinového programu.