Vyjednávání a zvládání konfliktních situací

07.04.2014 00:01

3-denní kurz je určen pro pracovníky nelékařských zdravotnických profesí – je možné jej absolvovat samostatně nebo ve volné návaznosti na certifikovaný kurz Management a leadership ve zdravotnickém zařízení.

Termín konání: 24.4., 13.-14.5. 2014

Podrobný program viz dokument

Cena: 8500,- Kč bez DPH

Místo konání: Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Zpět